Grammy winner Yo-Yo Ma will perform on Friday at Eisenhower Auditorium.
Grammy winner Yo-Yo Ma will perform on Friday at Eisenhower Auditorium. Todd Rosenberg Photography Photo provided
Grammy winner Yo-Yo Ma will perform on Friday at Eisenhower Auditorium. Todd Rosenberg Photography Photo provided